Skip to main content
удирдлагын академи

Шинэ сэргэлтийн бодлогын хурдасгуур төв УТҮГ-ын санаачилгаар “ТӨРИЙН ЧАДАМЖИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ НЬ” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдаж байна

Шинэ сэргэлтийн бодлогын хурдасгуур төв УТҮГ-ын санаачилгаар "ТӨРИЙН ЧАДАМЖИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ НЬ" сэдэвт сургалтыг Удирдлагын академийн Төрийн инноваци хөгжлийн албатай хамтран зохион байгуулж байна. 

Тус сургалтад эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтнуудыг хамруулж байгаа бөгөөд 2023 оны тавдугаар сарын 10-13ны өдрийг хүртэл үргэлжлэх юм.