Skip to main content
ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ 211 ҮЙЛЧИЛГЭЭ БАЙГААГИЙН 65 НЬ ЧИГ ҮҮРГИЙН ДАВХЦАЛТАЙ БАЙНА.

ШСБХТ нь 2023 онд төрийн бүтээмжийн сэргэлтийн хүрээнд “Процессын дахин инженерчлэл”-ийн ажилд оролцсон бөгөөд судалгааны тайлан, хэлэлцүүлгийн үеэр дараах үр дүнг хуваалцав.

ТӨРИЙН БҮТЭЭМЖИЙН СЭРГЭЛТИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН СУДАЛГАА ДҮН ШИНЖИЛГЭЭГЭЭ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

2023 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдөр “Шинэ сэргэлтийн бодлогын хурдасгуур төв” УТҮГ нь “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-д тусгагдсан “Төрийн бүтээмжийн сэргэлт”-ийн хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн ажлаа холбогдох байгууллага, албан тушаалтнуудад нээлттэй танилцуулан, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

ТӨРИЙН БҮТЭЭМЖ СЭДВИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН СУДАЛГААНЫ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ  ОРОН НУТГИЙН 9 АЙМАГ ОНЛАЙНААР , ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЯАМ АГЕНТЛАГ БҮХИЙ 17 БАЙГУУЛЛАГА ОРОЛЦЛОО.

Шинэ сэргэлтийн бодлогын хурдасгуур төвийн өнгөрсөн хугацаанд хийсэн судалгаа, дүн шинжилгээний тайлант хэлэлцүүлгийн хоёрдугаар хэсэг өнөөдөр амжилттай болж өндөрлөлөө.

ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГЫН ХУРДАСГУУР ТӨВӨӨС ТҮГЖРЭЛИЙН СУДАЛГААГАА ХЭЛЭЦҮҮЛЛЭЭ.

Шинэ сэргэлтийн бодлогын хурдасгуур төвөөс “Улаанбаатар хотын зорчигч хөдөлгөөний математик загварчлал”, “ЕБС-уудын түгжрэлд үзүүлж буй нөлөө “ сэдвийн хүрээнд хийгдсэн судалгааны тайлан хурал 2023.12.01 нд болж өнгөрлөө.

ОРОН НУТАГТ “ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЧАНАРЫН СУДАЛГАА” ХИЙГДЭЖ БАЙНА

ШСБХТ-ийн “Ногоон, бүтээмжтэй хөгжлийн бодлогын газар”-ын дарга Б.Азаар ахлуулсан “Төрийн албаны чанарын судалгаа”-ны багийн гишүүд 2023 оны 10-р сарын 30-ны өдрөөс 11-р сарын 24-ний хооронд Ховд, Баянхонгор, Сэлэнгэ, Дорнод аймаг бүрээс нэг сумын төрийн захиргаа, төрийн улс төр, төрийн үйлчилгээний нийт 1012 албан хаагчтай ярилцлага хийж судалгааны ажлыг өрнүүллээ.

ЯПОН УЛСЫН БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИТОЙ ЦАХИЛГААН СТАНЦ ХЭРХЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА ВЭ

Япон улсын Хирошима хотын дэвшилтэд IGCC технологи бүхий 166 МВт хүчин чадалтай нүүрсний цахилгаан станц “OSAKI COOLGEN”-нь нүүрсийг хийжүүлэх замаар цахилгаан үйлдвэрлэж СО2-ийг 90% хувьтай ялган цуглуулж давхар устөрөгч үйлдвэрлэх технологи бүхий станц юм.